Alarm sistemləri
Həyat və əmlak təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan yanğın xəbərdarlıq sistemlərinin məqsədi, yanğının hələ başlanğıc mərhələsində hadisəni mənimsəyərək insanları xəbardar etmək və tədbir almalarını təmin etməkdir. Sistemlərdə hər detektorun mühafizə olunacaq yerin fiziki və funksional xüsusiyyətinə görə fərqli metodlarda mənimsəmə xüsusiyyətlərinə sahib, kanal və şüa tiplərində, optik duman, ionlaşdırılmış duman, istiliyin artım sürəti, sabit istilik, kombinasiya edilmiş istilik+ duman, od (flame) və şüa tipli (Beam)
fotoelektrik detektorları, nümunə götürmə metodu ilə işləyən hava çəkmə detektorları, manuel xəbərdarlıq düymələri və sirenalardan istifadə olunur.